logo-body-600px

TEMPERATURREGLERANDE PLAGG

En lång rad yrkesgrupper – brandmän, stålverksarbetare, dykare, kyllagerarbetare m.fl., utsätts för temperaturmiljöer som påverkar effektivitet och hälsa. Men också idrottsmän, arbets- eller sällskapsdjur utsätts för temperaturer som inverkar menligt på komfort och välbefinnande. Applikationsområdet heter Body – där ClimSel ingår i olika typer av plagg. Genom att integrera ClimSel i t.ex. västar, handskar eller filtar, så kan en autonom reglering för komfortvärme eller komfortkyla skapas. 

Yrkesmän och idrottare världen över använder komfortplagg med inbyggda ClimSel-lösningar

 

Body-1

Body-2

Body-3

ClimSel – integrerade lösningar för arbets- och komfortplagg för reglering av kyla eller värme

 

Body-4

BODY CASE – TST SWEDEN

TST Sweden arbetar med tekniskt avancerad skyddsutrustning som kombinerar hög kvalitet och hög komfort. Deras produktgrupp Cooling är baserad på ClimSel-teknik och erbjuder temperaturreglerande plagg med inbyggda PCM-element som effektivt absorberar värme. Yrkesmän som exempelvis polis, militär, brandmän, personal verksamma i smältverk och kolgruvor är exempel på grupper som utnyttjar inbyggd ClimSel-teknik.  

Typiska ClimSel-produkter för område Body

Climsel-C21 Climsel-C24