TEMPERATURKÄNSLIG UTRUSTNING

Elektronisk och mekanisk utrustning finns överallt i vår miljö – t.ex. i datorer och servrar, katalysatorer och elmotorer. Denna typ av utrustning kan ha en sak gemensamt – känsligheten för värme. Därför är olika typer av kylning nödvändigt för att både säkra drift och livslängd hos utrustningen. Temperaturstabilisering med ClimSel är ett utmärkt sätt att skydda elektronik och mekanisk utrustning för tillfälliga temperaturtoppar, men också för cykliska svängningar i omgivande temperatur.       

Equipment-1

Equipment-2

Equipment-3

ClimSel är en utmärkt PCM-lösning för att skydda känslig elektronisk och mekanisk utrustning mot såväl värmetoppar som kyla

Equipment-4

EQUIPMENT CASE – TELECOM SHELTER

Ett av våra referenscase gällde temperaturstabilisering av elektronisk utrustning i elstationer placerade i ökenmiljö. Genom att använda ClimSel som isolermaterial i själva byggnaden kunde materialet ta upp dagens solenergi, och samtidigt skydda utrustningen för nattens kyla.

Mängden ClimSel anpassades så att den lagrade värmeenergin successivt kunde avges under kvällen och natten. När solen sedan återvände på morgonen började det då stelnade ClimSel-materialet att återigen uppta energi. Ett utmärkt exempel på hur ClimSel förflyttar energin i tiden.

Typiska ClimSel-produkter för område Equipment

Climsel-C24Climsel-C32 Climsel-C48