logo-room-600px

INNEKLIMATSYSTEM FÖR BYGGNADER

ClimSel utvecklades initialt för energilagring i byggnader. Genom sin förmåga att lagra kyl- eller värmeenergi – och förflytta energin i tiden – är ClimSel en mycket energi­effektiv del av dagens inneklimatlösningar.

Energilagring i ClimSel är ett bra exempel på hur solenergi eller nattkyla kan lagras i vattenburna system och sedan utnyttjas under den del av dygnet då energin behövs. ClimSel kan också integreras i byggnadskonstruktioner och tar då upp överskottsenergi under användning och avlämnar energi under natt/viloperiod.

ClimSel kan därför bidra till lägre energiförbrukning och mer energieffektiva inneklimatsystem.

Inneklimatlösningar med ClimSel har en mycket stor potential när det handlar om effektiv energilagring

 

Room-1

Room-2

Room-3

Room-4

ROOM CASE – SWEROD

Företaget Swerod har i samarbete med Climator utvecklat lösningar för energilagring av byggnader. Med ett Swerod-system kan energikostnaden reduceras avsevärt och tillgodose behovet av både värme och kyla, såväl sommar som vinter. Genom lagringstankar fyllda med vatten och Swerod-stavar fyllda med ClimSel görs enkelt anslutning till vattenburet system, och energin – solenergi, överskottsenergi, lågtariffenergi – kan flyttas i tiden till de tidpunkter då den verkligen behövs. Swerods system är utvecklat för såväl bostäder, kontor samt kommersiella och offentliga lokaler. www.swerod.com

Room-5

ROOM CASE - COOLDECK

Genom placering av ClimSel under innertaken på en kontorsbyggnad i Stevenage, England har behovet av luftkonditionering nästan eliminerats. ClimSel lagrar kylenergin under natten och avger sedan denna under dagtid när belastningen och behovet av kyla är som störst.

Typiska ClimSel-produkter för område Room

Climsel-C21 Climsel-C24Climsel-C48 Climsel-C58