PCM – FASFÖRÄNDRANDE MATERIAL

Climators produktlösningar bygger på olika typer av PCM – Phase Change Materials. Detta är material som genom sina speciella fasförändrande egenskaper har förmågan att lagra energi under en utsträckt tidsrymd. 

PCM-teknik kan därför användas för säker temperaturstabilisering och värmeenergilagring i en rad olika tillämpningar. På marknaden finns PCM i en rad olika typer, med skilda basmaterial för denna fasförändring. Det som skiljer Climators PCM-material ClimSel från de flesta andra material är att fasförändringen – övergång från fryst till smält fas eller vice versa – tar betydligt längre tid och är stabilt över tid. Det är dessa huvudegenskaper som gör ClimSel till ett optimalt val för effektiv temperaturstabilisering.

 

CLIMSEL – DEN LEDANDE PCM-LÖSNINGEN

ClimSel är ett saltbaserat PCM av hög kvalitet med mycket goda fasförändringsegenskaper. Genom innovation och produktutveckling har vi skapat flera världsledande PCM-produkter. Bättre energilagringskapacitet, bättre användarekonomi samt en avsevärt mer miljövänlig produkt än merparten av marknadens konkurrerande lösningar för temperering.

Vårt fortlöpande arbete inom innovation, liksom samarbetsprojekt med ledande universitet världen över, skapar de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling av framgångsrika ClimSel-applikationer tillsammans med våra kunder. Omfattande kunskap kring ClimSel och PCM, i kombination med vår erfarenhet från olika typer av förpacknings- och logistiklösningar, gör Climator till ett naturligt och tryggt val när det handlar om säker temperaturstabilisering och värmeenergilagring.

ClimSel är en vattenlöslig, icke brännbar, oorganisk produkt med hög entalpi (energimängd för fasförändring). Den är stabil över tiden, med i princip oändlig livslängd och oändligt antal laddningscykler. Dessa egenskaper gör ClimSel till ett både miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ. Dessutom utmärks ClimSel av en signifikant tröghet i laddning och urladdning, vilket i sin tur ger lång varaktighet i själva energilagringen och därigenom överlägsen temperaturkontroll. 

 

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Här beskrivs kortfattat Climators fyra produktområden och de tillämpningar som dessa riktar sig mot. 

För mer information, se vidare under Kundapplikationer.

 

logo-transport-600px

Temperaturskydd av känslig och värdefull last under transport – medicin, livsmedel, organ etc. Med ClimSel PCM skapas ett mikroklimat där lasten hela tiden befinner sig i rätt temperatur­intervall, oberoende av omgivande temperaturer.

logo-room-600px

Energilagring i byggnader – inbyggt i konstruk­tionen eller i lagringstankar. Genom förmågan att lagra kyl- eller värmeenergi är ClimSel PCM en mycket energieffektiv och smart del av dagens inneklimatlösningar.

logo-body-600px

Skydds- och komfortplagg med integrerade ClimSel PCM-element kan ge yrkesmän, idrotts­män och arbets- eller sällskapsdjur ett autonomt system för skydd mot värme- eller kylbelastning. 

logo-equipment-600px

Kylning och temperaturstabilisering av elektronisk och mekanisk utrustning. ClimSela PCM ger säkert skydd vid tillfälliga temperaturtoppar, samt cykliska svängningar i omgivande temperatur.

CLIMSEL – PRODUKTVARIANTER

För att ClimSel ska bibehålla sina energilagrande egenskaper levererar vi alltid produkten i form av ClimSel-batterier, d.v.s. applikationsanpassade, hermetiskt tillslutna påsar i aluminiumfolie. Vi levererar aldrig ClimSel i lösvikt.

Valet av förpackningstyp, storlek och utformning bestäms i samarbete med kund utifrån varje specifik kundapplikation. Detta avgör också valet av ClimSel-produkt som f.n. finns i 11 olika varianter. Baserat på kundens specifikationer kring temperaturbehov, omgivningstemperatur samt tidsmässiga krav simulerar vi förloppet och föreslår passande ClimSel-produkter i en komplett lösning för att uppnå önskad temperaturstabilisering.

Klicka på någon av följande ClimSel-produkter för att öppna och ladda ned produktblad. Siffran i varje produkt anger
frys- eller smältpunkt för respektive produkt och därmed området för temperaturstabilisering.

Climsel-C-21Climsel-C-18 Climsel-C7 Climsel-C10 Climsel-C21 Climsel-C24 Climsel-C28Climsel-C32 Climsel-C48 Climsel-C58 Climsel-C70