logo-transport-600px

TEMPERATURSTABILA TRANSPORTER 

ClimSel är utmärkt att använda för att skydda känslig och värdefull last för temperatursvängningar under transport – t.ex. temperaturkänsliga läkemedel, dyrbara livsmedel och humana/animala organ. 

Genom kundanpassade koncept för temperaturstabila transporter kan kostnadseffektiva, moderna och miljövänliga alternativ utvecklas för traditionell kyl-, frys- eller värmetransport. ClimSel PCM placerar Cold Chain-lösningar i en klass för sig, och kan skapa en unik transportlösning med inbyggt mikroklimat, helt anpassad efter lastens krav på temperatur- och tidsintervall. ClimSel kan därför möjliggöra att temperaturkänsliga transporter kan ske i allt från ett kallt lastutrymme på ett flygplan, till ett varmt lastbilsutrymme i het sommarvärme. 

Med ClimSel befinner sig den värdefulla lasten hela tiden i sitt korrekta temperaturintervall, oberoende av omgivande temperatur. Det ger enklare, säkrare och mer ekonomiska temperaturstabila transporter.

 

”ClimSel är ett överlägset högteknologiskt material att använda för att skydda värdefull last från temperaturvariationer – ClimSel för optimal Cold Chain”

 

transport-1

transport-2

transport-3

”ClimSel – den miljövänliga och temperaturstabila lösningen för Cold Chain Logistics”

 

climbox-splitskiss-300-v2

TRANSPORT CASE 
– ClimSel Box 

ClimSel Box är en lösning för temperaturstabila transporter med ClimSel som nyckelkomponent. Lösningen är helt anpassad till respektive lasts krav på temperaturintervall, transportens tidsrymd och förväntade omgivningstemperatur.

Detta sker med hjälp av ett ”skal” i form av en ytterlåda för att skydda mot stötar och föroreningar. I detta ”skal” placeras en låda i isolerande material, i vilken ClimSel-batterier fyllda med ClimSel placeras i lådans botten och längs dess väggar. Lasten placeras därefter i lådan och thermoskölden blir komplett då ett avslutande ClimSel-batteri placeras högst upp och lådan försluts med sitt lock och ytterlådans lock. Resultatet är ett kundanpassat mikroklimat som slutanvändaren kan lita på ur både ett temperatur- och tidsmässigt perspektiv.

Med ClimSel, och dess möjligheter att skapa mikroklimat, kan därför frakt av olika produkter med skilda temperaturkänsligheter ske i en och samma transport – i bil, lastbil, båt eller flyg.  Se en film om ClimSel Box       

 

    Typiska ClimSel-produkter för område Transport

    Climsel-C-21Climsel-C-18 Climsel-C7 Climsel-C10 Climsel-C21 Climsel-C24